BASIMI KABUL EDİLEN TEBLİĞLER LİSTESİ

BASIMI KABUL EDİLEN TEBLİĞLERİ LİSTESİ

1- Türkiye Cumhuriyeti İlahiyat Fakültelerinde Mevcut Arapça Hazırlık Sınıfının Gerekliliği Gereksizliği

Doç. Dr. Musa ALP Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2- Arap Dili Bölümlerinin Hazırlık Programlarında Arapça Öğretiminin Gerçekler ve Beklentiler Açısından Hedeflerin Değerlendirmesi

Yard. Doç. Dr. İbrahim ŞABAN

Arş. Gör. Turgay Gökgöz,

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı

3- وثيقة لجنة التأليف لتعليم العربية للناطقين بغيرها في جامعة إينونو - تركيا مهارة الاستماع نموذجًا

Yard. Doç. Dr. Ahmed AL-NATTOUF

Malatya İnönü Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

4- Türk-Arap İlişkileri Sonucu Türkçe–Arapça Etkileşmesinin Arapça Öğretimine Katkısı

Öğr. Gör. Ahmet ALTUN

İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği

5- Arapça Nahiv Kurallarının Türkçe Dilbilgisi Kurallarıyla Mukayeseli Öğretimi

Öğr. Gör. Ahmet Yasin KÜÇÜKTİRYAKİ

Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

6- Arapça Hazırlık Sınıflarında Kullanılan El Arabiyyetu Beyne Yedeyk Serisinde Yer Alan Dinleme Çalışmalarının Dinleme Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri

Arş. Gör. Ersin ÇİLEK

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Bölümü

7- أنشطة تفاعلية مقترحة لتعزيز مهارات التواصل اللغوي لمتعلمي العربية في السنة التحضيرية في الجامعات التركية الحكومية

Dr. Raviye CAMUS - Öğ. Gör. Gufran TEFENKECİ

29 Mayıs Üniversitesi, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

8- Arapça Öğretiminde Başarılı Olan Yöntem ve Stratejiler

Yard. Doç. Dr. İbrahim ŞABAN

Zeynep Ertürk

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı

9- التداخل اللغوي وأثره في تعليم اللغةالعربيّة للطلبة الأتراك

Prof. Dr. Yakup CİVELEK - Dr. Muhammed KADDUM

Bartın Üniversitesi, İslamî İlimler Fakültesi

10- Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Arapça Eğitim ve Öğretimi İle İlgili Beklentileri (Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)

Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ

Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

11- تأثير الترجمة على تطور الذخيرة اللغوية للمتعلمين الأتراك في برامج تعلم اللغة العربية بالسنة التحضيرية

Öğr. Gör. Muhammed Ahmed KHALAF

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

12 -Arapça Öğretiminde Hazırlık Programlarının Hedeflerine Dair Temel Sorunlar ve Çözümleri

Prof. Dr. Abdullah KIZILCIK

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatı Arap Dili ve Edebiyatı

13- معلم اللغة العربية في برامج السنة التحضيرية واقعه وتطويره

Dr. Ahmed Hasan Muhammed ALİ

Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

14- الكفايات العلمية والشخصية لمدرس العربية في تركيا

Dr. İbrahim Abdallah SALKİNİ

Gaziantep Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

15- اختبارات اللغة العربية للناطقين بغيرها في السنة التحضيرية

Dr. Muhammed Ahmed EL-AHMED

Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

16- آلية مقترحة لتقييم الأداء الكتابي في برامج السنة التحضيرية في كليات الإلهيات وفق استراتيجيات المدخل الموجه بالعملية

Dr. Beşşar AL-AYFUNİ

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi