Hakkımızda

Türkiye’de başta üniversiteler olmak üzere kısa dönemde yoğunlaştırılmış Arapça dil eğitimlerinin verildiği “Arapça Hazırlık Sınıfları” Arapça öğretiminde oldukça önemli bir evredir. Ülkemizde Arapça Hazırlık Sınıflarını uygulayan eğitim kurumları arasında gerek hazırlık sınıflarında gerçekleştirilmesi hedeflenen dilsel çıktılar açısından, gerek dil öğretimi yöntem ve stratejileri açısından, gerekse kullanılan öğretim materyalleri açısından dil öğretiminde bilimsel olarak kanıtlanmış ortak model ve kriterlerin oluşmadığı gözlenmektedir. Bu bağlamda Arapça hazırlık programları merkeze alınarak, programların amaçları, hedefleri, ders isimleri ve saatlerinin dağılımı, ders uygulanış yöntem ve stratejileri, öğretim kalitesinin arttırılması, ölçme ve değerlendirme araçları ve öğretmenlere yönelik yeterlilik kriterleri vb. konularını ele alan bilimsel bir sempozyum düzenlenmesi fikri hasıl olmuştur.

İlki Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumunda “İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi” konusu masaya yatırılmış, sempzoyum sonuç bildirgesi son beş yılda Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Arapça eğitim öğretimi açısından bir yol haritası şeklinde sahada gerek müfredatlar, öğretim modelleri ve gerekse dil etkinliklerinde aktif olarak uygulanmıştır.

2. Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu olarak planlanan ve “Türkiye’de Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi – Mevcut Durum ve Geliştirme Yöntemleri –‘nin konu alınacağı sempozyumumuz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği tarafından ortaklaşa olarak 16-18 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılacaktır.

2. Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu’nda, İlahiyat Fakülteleri, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ve Arapça Mütercim Tercümanlık bölümleri ile İmam Hatip Liseleri Arapça Proje Okulları’ndaki Arapça Hazırlık sınıflarında Arapça öğretiminin farklı boyutları ele alınacaktır. Arapça öğretimi alanında Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin bilim kurulunda yer aldığı sempoyuzum kapsamında Arapça Dil Becerilerinin Kazanım süreçleri üç ayrı atölye çalışmasında alanının uzmanları tarafından değerlendilecektir. Sempozyumda salt akademik sunumlardan çok sahadaki uygulama yöntemleri ve sahanın sorunlarına yönelik somut çözüm önerilerinin sempozyum sonrasında sahaya yansıtılması hedeflenerek gerek bilim kurulu gerekse istişare kurulu geniş bir yelpazeden oluşturulmuştur.

Söz konusu çalışmanın Arapça öğretimi alanında sahada uygulayıcı konumda olan hocalarımız başta olmak üzere akademik camiaya duyurulması konusunda desteklerinizi bekler, saygılar sunarım.

 

 

Prof. Dr. Ahmet AĞIRAKÇA
Sempozyum Tertip Heyeti Adına
Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı