Yazım Kuralları

Arapça yazılacak tebliler:

• Traditional Arabic yazı karakterinde, 15 punto, 1,5 satır aralıı, 12 nk paragraf aralıı ile yazılacaktır. 

 

Türkçe yazılacak tebliler:

• Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, tek satır aralıı, 12 nk paragraf aralıı ile yazılacaktır. 

 

Her iki dilde uyulması gereken yazım kuralları:

• Sayfanın dört tarafında 2,5 cm boluk bırakılacaktır.

• Dipnot gösterme ilkeleri TDV slam Ansiklopedisindeki ilkeler esas alınarak yazılacaktır.

• Dipnotlar sayfanın sonunda, kaynakça aratırmanın sonunda olacaktır.